This is custom heading element

Prognos is een computer-analyse systeem ter herstel en behoud van een goede gezondheid. Het is afkomstig uit de ruimtevaartgeneeskunde. Het is een veilige en pijnloze methode om klachten te verhelpen en te voorkomen . Deze behandelwijze is een holistisch systeem gebaseerd op kennis van reguliere geneeskunde, acupunctuur, homeopathie, orthomoleculaire geneeskunde, ayurveda en vele andere natuurlijke geneeswijzen. Prognos is een unieke innovatieve combinatie van 5000 jaar oude Chinese wijsheid, gebaseerd op de energiestromingen in de meridianen en Westerse high-tech computertechnologie, gebaseerd op wetenschappelijke feiten en praktijkervaring. De Westerse reguliere geneeskunde en het Prognos-systeem blijken elkaar perfect aan te vullen en worden reeds in veel landen gecombineerd toegepast. Op dit moment wordt er in 55 landen met Prognos gewerkt. Met behulp van Prognos stelt de behandelaar vast welke verstoringen in het lichaam aanwezig zijn en door welke oorzaken deze verstoringen zijn ontstaan. Vervolgens wordt de oorzaak van de klachten behandeld en niet de symptomen, waardoor klachten definitief verdwijnen. Het uiteindelijke doel is evenwichtsherstel van lichaam en geest. In principe kunnen alle klachten met Energetische Geneeswijzen behandeld worden. Veel behandelde klachten zijn chronische vermoeidheid, spier- en gewrichtsklachten, allergieën, migraine, hoofdpijn, darmstoringen, huidklachten, hormoonstoringen, emotionele storingen .

 

Tijdens het eerste consult worden de voornaamste klachten met u doorgenomen. U vult een algemeen voorgeschiedenis formulier in. Hierin wordt onder andere gevraagd naar uw medicijngebruik en andere middelen. Vervolgens worden de energieen  van de 24 hoofdmeridianen met behulp van het Prognos meetsysteem gemeten. zoals die in de acupunctuur bekend zijn. Aan de hand van de meetresultaten die op het beeldscherm verschijnen in duidelijke grafieken en overzichten kan er worden bepaald  welke meridianen een energetische verstoring hebben, door welke oorzaak deze verstoring is opgetreden en waarmee dit te verhelpen is. Bovendien kan er bepaald worden welke oorzaak als eerste behandeld moet worden voor een snel en blijvend resultaat. Om de meting te kunnen uitvoeren, wordt er een meetkring gemaakt tussen u en het Prognos-systeem. U krijgt hiervoor een bandje om de pols en vervolgens meet ik op 24 punten aan het begin en einde van de meridianen aan de handen en de voeten. Tijdens de meting krijgt u een koptelefoon op waar gedigitaliseerde signalen uitkomen met behulp waarvan ik  de aanwezige oorzaken kan bepalen. Deze signalen zijn innovatieve, uniek aan het Prognos-systeem gekoppelde Diagnose-Frequentie-Spectra die met grote nauwkeurigheid de aanwezige en te behandelen oorzaken aantonen.

 

Bij klachten is het wenselijk dat u eerst de huisarts of een specialist bezoekt.